Kanada Eş Sponsorluğu

Bir Kanada vatandaşı ya da daimi oturma izni olan kimse birlikte yaşadığı hayat arkadaşının, resmi nikahsız veya nikahlı eşinin ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun Kanada’da daimi olarak kalması için sponsor olabilir. Hem sponsorluk veren kişi hem de alan kişinin Kanada Göçmenlik başvurusu kabulü için aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekmektedir.

Kanada Eş Sponsorluğu:

Işlem süreleri değişkenlik gösteren Kanada eş sponsorluğu için uygunluk kriterleri aynıdır.

Sponsor olan kişi:

  • 18 yaşında ya da daha büyük olmak,
  • Kanada vatandaşı, ya da kalıcı oturum izni sahibi (PR Card) olmak,
  • Aile üyesi sayılan birisini sponsor ediyor olmak (eş, çocuk gibi)
  • Kanada’da yaşıyor olmak ya da sponsor olacağı kişi daimi oturum aldığında Kanada’da yaşamaya karar vermiş olmak,
  • Eşi veya partneriyle karşılıklı sorumlulukları anladığına dair anlaşma imzalamış olmak,
  • Eşi veya partnerinin ve varsa çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayacağına dair resmi bir taahhütname imzalamak ve bu temel ihtiyaçları karşılayacak geliri olduğunu ispatlamak. Daha önce taahhüdünü yerine getirmediği bir sponsorluk geçmişi, göçmenlik suçu, mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir suç veya sabıkası, hapis cezası ve beyansız iflası olmamalıdır.

Sponsor edilen kişi ;

  • Kanada Göçmenlik Başvuru aplikasyon formlarını doldurmalı ve imzalamalıdır.
  • Kendisinden istenen ve başvurusuyla birlikte sunmak zorunda olduğu tıbbi muayeneden geçmiş olmalıdır.
  • Sabıka ve arşiv taramasından geçmelidir.
  • Sponsor edilen kişinin geçerli bir pasaportu olmalıdır.

Eş sponsorluğunda herhangi bir finansal gelir göstermek şart olmamak ile beraber Kanada dışında yaşayan sponsorlar için beklenen en önemli deklarasyon, kişinin eşi ile birlikte sponsorluk işlemi sonrası yaşamını Kanada’da devam edeceğine dair sunacağı yazılı beyandır.

Kanada’da yaşayan aile sınıfından kişilerin daimi oturum izni almaları için iki seçenek mevcuttur.

Bunlardan biri “Kanada içi” sponsorluk, diğeri ise “yurtdışı” sponsorluk şeklinde yapılır. Her ikisi de farklı düzenlemelere ve işlem süreçlerine tabi olmakla birlikte göçe ilişkin hakları da farklılık gösterir. Bu nedenle, hangi uygulamanın sizin için uygun olduğunu belirlemek için yasal tavsiye almanız önemlidir. Kanada içi sponsorlukta sponsor olunan eş için işlem süresi yurtdışı sponsorluk işlemine göre daha uzun olmak ile beraber sponsor olunan kişi  “open work permit” sahibi olabileceğinden aplikasyon işlem sonucunu beklerken legal çalışma izinleri ile Kanada’da çalışabilirler.

Bakmakla yükümlü olunan çocuk eğer 22 yaşın altındaysa; ya da yaş gözetmeksizin fiziksel veya zihinsel durumdan ötürü bir ebeveyne maddi olarak bağlılık göstermekteyse “bağımlı” olarak kabul edilir ve başvuru dosyasına eklenebilir.

Eş ve anne baba sponsorluğunda birleştirdiğimiz yüzlerce Kanadalı ailelerden birisi olmak, bizimle çalışmak isterseniz detaylı bilgi için: info@canturkimmigration.com adresine yazıp ücretsiz ön değerlendirme hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

10.908 kişi bu sayfayı inceledi
Sonraki Paylaşım :